Zoznam vybraných referencií spoločnosti Kovomonta

Bytový dom Nové Zámky:
Oceľová konštrukcia terasy

KAT (Predajňa Bikepro) BB:
Oceľová plošina, schodiská, zábradlia

Food Factoring, areál BB:
Konštrukcia nakladacej rampy, prenosné schody

Dom smútku Strelníky:
Prestrešenie terasy

Športový areál Orlík, Zvolen:
oceľová konštrukcia tobogánu

Bytový dom, Rudohorská, Banská Bystrica:
konštrukcie balkónových zábradlí
prestrešenie vchodu
oceľová konštrukcia schodiska

Krytý bazén Štiavničky, Banská Bystrica:
vnútorné a vonkajšie kombinované zábradlia, protipožiarny rebrík, prestrešenie technologického vstupu, plošina pre technológiu v suteréne vrátane zábradlí a schodíšť, oceľová konštrukcia podhľadu nad schodišťom tobogánu, oceľové doplnkové konštrukcie

Energoaqua, Banská Bystrica:
prestrešenie parkovacej plochy

NDS Zvolen:
plošina umývacej linky, zábradlie na opornom múre

Evonik Fermas, Slovenská Ľupča:
servisná plošina chladiaceho zariadenia

Polyfunkčný dom Moyses BB:
Oceľová konštrukcia krovu
Konštrukcia opláštenia únikového schodišťa
Zábradlia, dvere, opláštenie vzduchotechniky

Domov dôchodcov a sociálnych služieb Hospic Božieho milosrdenstva BB:
Kompletné oceľové konštrukcie

Penzión Zornička Donovaly:
Prestavba podkrovia

Oceľové konštrukcie a kovové doplnkové konštrukcie pre stavby:
Pútnické miesto Studnička Staré Hory
Rekonštrukcia objektu na Kapitulskej ul. BB
Prestavba objektu Matejov dom, BB

Slovenská pošta, BA:
Výroba a dodávka kovových doručovacích a úschovných schránok pre celú SR

Telefonica O2:
Výroba oceľových konštrukcií pre základňové stanice v TT a BA

Vstupný areál Kúpele Brusno:
Oceľová konštrukcia

Sklad priemyselného tovaru pre TEN EXPRES BB:
Oceľová konštrukcia s prestrešenim hlavnej nakladacej rampy, pomocných rámp
Oceľové dvere, zábradlia, schodištia

Čerpacie stanice phm SAD Zvolen prevádzka BB a NDS Zvolen:
Kompletné oceľové konštrukcie a zastrešenie

Centrálna kotolňa Zvolen:
Oceľové nosníky, prestrešenie
Oceľové doplnkové a technologické konštrukcie

Areál firmy Inforama Zvolen:
Kompletné oceľové konštrukcie vrátane zastrešení
Kompletné oceľové doplnkové a technologické konštrukcie

Špecializovaný liečebný ústav Marína, Kováčová:
Nosná oceľová konštrukcia vrátane zastrešenia
Zábradlia, schodištia, mreže

Dostavba mliekarenského závodu Zvolen:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií a doplnkových konštrukcií

Horná stanica sedačkovej lanovky Donovaly Nová Hoľa:
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie a zastrešenia

UPC BB:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií a doplnkových konštrukcií

Rekonštrukcia OZ Stožok II. etapa:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií a doplnkových konštrukcií vrátane opláštenia, výroba a montáž technologických oceľových konštrukcií

Bytové domy v BB:
Schodišťové, balkónové a logiové zábradlia a iné doplnkové konštrukcie
Výmena vchodových dverí za oceľové
Vchodové striešky a prístrešky

Rekonštrukcia areálu 07 SPP Senica:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Výrobný areál Laudroba, drevo a dýhy, Žiar n Hronom:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií

NsP Žiar n Hronom:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Podnikový inkubátor BB:
Výroba a montáž oceľových konštrukcií

RD Bánovce n Bebr.:
Oceľový krov pre zastrešenie

Areál firmy TWD BB:
Oceľová konštrukcia a zastrešenie vstupu
Oceľová konštrukcia, zastrešenie a opláštenie vonkajších skladových priestorov

 

a ďalšie konštrukcie pre rodinné a bytové domy v rámci Banskobystrického regiónu

 

........

........

........

.......

........

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 

 

© Kovomonta > november 2009 < design: Ateeray <