KOVOMONTA, spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti:
Azalková 22, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:
0907 844 806

E-mail:
kovomonta@kovomonta.sk

GDPR

 

 

.
IČO: 31 641 521
DIČ: 2020457065
IČ DPH: SK2020457065

Zápis v OR:
Okresný súd v B. Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka: 3183/S

 

© Kovomonta > november 2009 <design: Ateeray<