Kovomonta, spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti:
Azalková 22, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:
0907 844806

E-mail:
kovomonta@kovomonta.sk

 

 

 

 

 

IČO: 316 41 521, DIČ: 2020457065

Zápis v OR:
Okresný súd v B. Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka: 3183/S

 

© Kovomonta > november 2009 <design: Ateeray<